KVALITET

Att producera produkter som inte bara håller hög kvalitet utan också en hög livsmedelssäkerhet är två av våra huvudmål.

Vi är sedan mars 2011 certifierad enligt Den globala standarden för livsmedelssäkerhet (BRC). BRC-standarden är en av världens mest krävande kvalitetsledningssystem för livsmedelverksamheter och ställer höga krav på såväl anläggningen som medarbetarnas engagemang, HACCP-system och rutiner som ska säkerställa hög kvalitet och livsmedelshygien ända från val av leverantörer till transporten ut till kund.

Att arbeta i enlighet med kraven i BRC standarden innebär också att vi hela tiden strävar efter att bli ännu bättre och aldrig slås av tanken att vi nöjer oss.